Xóa Nhóm sản phẩm

Xóa một nhóm sản phẩm

Nếu bạn xóa một nhóm sản phẩm thì nhóm sản phẩm đó sẽ bị mất vĩnh viễn ở cả cửa hàng trực tuyến và trong admin của Haravan, nếu bạn có thể sẽ sử dụng nhóm sản phẩm này trong tương lại thì bạn nên ẩn đi.

Để xóa vĩnh viễn một nhóm sản phẩm thao tác như bên dưới.

1. Đăng nhập vào Admin, click vào menu Sản phẩm, sau đó click vào menu Nhóm sản phẩm

2. Click vào tên nhóm sản phẩm mà bạn muốn xóa, cuộn xuống dưới cuối cùng của trang, nhấp vào Xóa nhóm sản phẩm này ở phía dưới bên trái màn hình

3. Một cửa sổ xác nhận sẽ xuất hiện. Nhấp vào Xóa một lần nữa là được.

Xóa một lúc nhiều nhóm sản phẩm

1. Đăng nhập vào Admin, click vào menu Sản phẩm, click tiếp vào menu Nhóm sản phẩm

2. Trang danh sách sản phẩm, trước mỗi tên nhóm có 1 ô vuông, bạn muốn xóa nhóm sản phẩm nào thì click vào ô đó.

3. Nhấp và Chọn hành động ở trên, sau đó chọn Xóa các nhóm sản phẩm được chọn

Chúc bạn nhiều niềm vui.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.