• Trang chủ
  • ->
  • Tạo Variant - Thuộc tính cho sản phẩm

Tạo Variant - Thuộc tính cho sản phẩm

Để thêm các thuộc tính tùy chọn sản phẩm (Ví dụ : Áo Sơ Mi Xanh – XL hoặc Áo Sơ Mi Đỏ - S), bạn có thể sử dụng tính năng “Sản phẩm có nhiều tùy chọn”

1. Thêm thuộc tính khi tạo mới sản phẩm

- Tại màn hình quản trị cửa hàng, nhấp Sản phẩm => Sản phẩm để đi tới trang quản lý Sản phẩm.

- Tại màn hình quản lý Sản phẩm, bạn click nút Tạo mới sản phẩm để mở trang nhập thông tin sản phẩm mới

- Ở màn hình nhập chi tiết sản phẩm, bạn click “Sản phẩm có nhiều phiên bản” - Thêm phiên bản cho thuộc tính bằng cách nhấp vào "Thêm thuộc tính khác"

2. Thêm hoặc chỉnh sửa thuộc tính đối với các sản phẩm đã tạo

- Tại màn hình quản lý sản phẩm, bạn nhấp vào một sản phẩm đã tạo trước đó.
- Ở mục "Tạo phiên bản mới" bạn chỉnh sửa giá trị thuộc tính


- Bạn tiếp tục chọn click “Chỉnh sửa tùy chọn” để chọn các thuộc tính như : màu sắc, kích thước, size, chất liệu…, nhập các giá trị tương ứng ban đầu. Và bấm “Lưu thay đổi”

  
- Bạn có thể tiếp tục “Thêm phiên bản” với các tùy chọn đã làm . Đồng thời bạn cũng có thể quản lý tồn kho, giá cho từng phiên bản sản phẩm

  

- Bạn sẽ hoàn tất việc thay đổi hoặc thêm mới khi bấm nút “Lưu” hoặc “Cập nhật”.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.