Bạn cần tìm gì ?

Nhập sản phẩm từ file excel

Nhập sản phẩm từ file excel rất hữu dụng đặc biệt khi bạn chuyển từ những trang web bán hàng khác sang Haravan hoặc muốn chỉnh sửa đồng loạt thông tin của nhiều sản phẩm cùng lúc.

Haravan hỗ trợ giúp bạn nhập sản phẩm một cách dễ dàng nhất. Thay vì tạo từng sản phẩm mới, Haravan tự tạo các sản phẩm từ thông tin trong file của bạn khi nhập sản phẩm.

Trong bài này, Haravan sẽ hướng dẫn bạn 2 chức năng chính: 

 • Nhập sản phẩm từ trang web khác.
 • Nhập sản phẩm sau khi thay đổi trong file excel đã xuất ra.

Lưu ý: Đối với “Nhập sản phẩm sau khi thay đổi trong file excel xuất” nếu bạn muốn giữ nguyên danh mục cho sản phẩm đó, khi xuất file bạn không được xoá sản phẩm cũ mà giữ nguyên và khi nhập file trở lại bạn chọn ghi đè lên sản phẩm đã có trùng link.


 1. Nhập sản phẩm từ trang web khác
 • Tại trang quản trị sản phẩm, nhấn nút Nhập sản phẩm (Nếu trong website cửa hàng của bạn đã có sản phẩm, nút Nhập sản phẩm sẽ nằm ở góc phải trên cùng của trang)
 • Bạn tải file excel mẫu do Haravan cung cấp theo link trong hộp tùy chọn. Sau đó nhập dữ liệu từ các trang web khác tương ứng vào file này.
 • Sau đó nhấp Chọn file để đưa file excel đã soạn vào
 • Nhấn nút Nhập sản phẩm.
 • Nhập sản phẩm sau khi thay đổi trong file excel xuất Sau đó Haravan sẽ tiến hành xử lý và thông báo qua email cho bạn sau khi hoàn tất.

Trong màn hình quản trị sản phẩm nút Nhập sản phẩm rất có ích khi bạn cần thay đổi thông tin trên nhiều sản phẩm cùng lúc.

Sau khi thay đổi thông tin cần chỉnh sửa, bạn cần đổi tên file excel này rồi nhập trở lại Haravan

 • Tại màn hình quản lý sản phẩm, nhấn nút Nhập sản phẩm
 • Từ cửa sổ nhập sản phẩm, nhấn nút Chọn file
 • Tick chọn vào lựa chọn Ghi đè lên các sản phẩm đã có. Thông tin sản phẩm sẽ được ghi đè nếu sản phẩm trong file excel có cùng URL với sản phẩm hiện có trong shop.
 • Nhấn nút Nhập sản phẩm.

Sau đó Haravan sẽ tiến hành xử lý và thông báo qua email cho bạn sau khi hoàn tất.


Các mẫu dữ liệu tham khảo: 

1. Sản phẩm có nhiều hình ảnh
Nếu sản phẩm của bạn có nhiều hình ảnh thì tương ứng với mỗi hình ảnh là một dòng sản phẩm.

Lưu ý: Khi tạo dòng sản phẩm có link hình ảnh mới, bạn cần bỏ đi nội dung của thuộc tính và giá trị thuộc tính Bạn xem theo file mẫu tại đây.

2. Sản phẩm có nhiều nhóm sản phẩm
Tương tự như hình ảnh, tương ứng với mỗi nhóm sản phẩm bạn muốn thêm sản phẩm vào là một dòng sản phẩm trong file excel.

Lưu ý: Khi tạo sản phẩm có Nhóm sản phẩm mới, bạn cần bỏ đi nội dung của thuộc tính và giá trị thuộc tính. Bạn xem theo file mẫu tại đây.


3. Sản phẩm có nhiều hình ảnh thuộc tính
Nếu sản phẩm của bạn có nhiều thuộc tính và mỗi thuộc tính có hình ảnh hiển thị, bạn có thể  tạo dữ liệu trong file excel. Bạn gán link hình ảnh vào cột Ảnh Biển Thể. Bạn xem file mẫu tại đây. 


4. Sản phẩm có nhiều hình ảnh, nhiều thuộc tính và nhiều nhóm sản phẩm, bạn tải file mẫu tại đây