Thay đổi gói dịch vụ Haraweb

Bạn đang sử dụng dịch vụ của Haravan với các tính năng hiện tại bạn thấy chưa phù hợp và bạn muốn thay đổi gói dịch vụ để có được những tính năng phù hợp giúp bạn kinh doanh hiệu quả hơn.

Lưu ý: Khi thao tác thay đổi gói dịch vụ ở trang admin thì hệ thống sẽ tự động tính số ngày còn lại của gói cũ sang số ngày sử dụng của gói mới.

(1) Bạn vào "Cấu hình" click vào "Tài khoản" và chọn "Thay đổi gói dịch vụ".(2) Click vào "Chọn gói này" của gói dịch vụ mà bạn đang muốn thay đổi tới.


(3) Click "Xác nhận" để hoàn tất thao tác thay đổi. Hệ thống sẽ tự tính số ngày còn lại phù hợp với gói dịch vụ bạn đang chọn.TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.