• Trang chủ
  • ->
  • Quản lý tài khoản shop tại Haravan

Quản lý tài khoản shop tại Haravan

Các trang Tài khoản admin của bạn là nơi mà bạn có thể:
  •      Thay đổi gói dịch vụ đang sử dụng tại Haravan. Nâng cấp hoặc hạ cấp gói dịch vụ của bạn bất cứ lúc nào.
  •      Thêm hoặc loại bỏ các nhân viên. Nếu bạn là chủ sở hữu tài khoản, bạn có khả năng cấp quyền truy cập vào cửa hàng của bạn cho nhân viên. Bạn cũng có thể loại bỏ các thành viên nhân viên không còn làm việc với cửa hàng của bạn.
  •      Thay đổi chủ sở hữu tài khoản. Bạn có thể chuyển quyền sở hữu cửa hàng của bạn để người dùng khác.
Bạn có thể thiết lập các thay đổi bằng cách sau truy cập từ trang quản trị chính, vào Cấu hình > Tài khoản và thay đổi các thông tin cần thiết.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.