• Trang chủ
  • ->
  • Xóa nhiều sản phẩm cùng một lúc

Xóa nhiều sản phẩm cùng một lúc

Bạn cảm thấy bất tiện khi cần xóa nhiều sản phẩm nhưng phải vào từng sản phẩm để xóa, mình sẽ hướng dẫn bạn cách có thể xóa 1 lúc nhiều sản phẩm.
  • Tại màn hình quản trị website cửa hàng chọn "Sản phẩm", vào menu con tiếp tục chọn "Sản phẩm".
  • Tick chọn các sản phẩm bạn muốn xóa cùng lúc, một hộp thao tác sẽ xuất hiện.

Nhấp chọn Xóa các sản phẩm đã chọn từ menu xổ xuống. Điều này sẽ xóa tất cả các sản phẩm đã tick.


  • Hoặc bạn có thể Lọc sản phẩm theo một tiêu chí nào đó, chọn Tất cả sản phẩm, hộp thao tác sẽ xuất hiện. Sau đó chọn Xóa sản phẩm được chọn ở menu xổ xuống như hình trên.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.