• Trang chủ
 • ->
 • Bộ lọc và sắp xếp sản phẩm

Bộ lọc và sắp xếp sản phẩm

Các chức năng lọc và sắp xếp giúp bạn tổ chức và quản lý sản phẩm trong màn hình quản trị của bạn. Các chức năng này đặc biệt hữu ích nếu bạn có nhiều sản phẩm. Bộ lọc có thể kết hợp với sắp xếp cho ngay cả tổ chức danh sách sản phẩm đặc biệt.

Trong bài viết này: 

 • Sắp xếp danh sách sản phẩm
 • Lọc danh sách sản phẩm
 • Lưu các tìm kiếm sản phẩm

Lưu ý: Lọc hoặc sắp xếp danh sách các sản phẩm của bạn sẽ không ảnh hưởng đến sản phẩm của bạn xuất hiện cho người mua. Nếu bạn muốn sắp xếp lại các sản phẩm của bạn trên giao diện website của bạn, hãy xem hướng dẫn này.

Sắp xếp danh sách sản phẩm của bạn 

 • Theo mặc định, danh sách sản phẩm của bạn được tổ chức theo bảng chữ cái (từ A- Z) theo tên sản phẩm. Bạn có thể dễ dàng thay đổi sắp xếp danh sách sản phẩm của bạn bằng các từ khóa bắt đầu cùng một chữ cái: hàng tồn kho, loại sản phẩm, hoặc nhà cung cấp. 
 • Phân loại ảnh hưởng đến thứ tự của các sản phẩm trong quản trị của bạn. Bạn có thể sắp xếp danh sách sản phẩm của bạn nhanh chóng tìm thấy các sản phẩm bạn cần phải chỉnh sửa, xem lại hoặc cập nhật.

Ví dụ, nếu bạn muốn xem những sản phẩm của bạn đang ở mức thấp trong kho, bạn có thể sắp xếp danh sách sản phẩm của bạn bằng cách chọn từ khóa "tồn kho" để các sản phẩm với tồn kho sản phẩm nhỏ nhất sẽ được hiển thị ở đầu trang.

Lọc sản phẩm

Lọc sản phẩm có thể gúp bạn nhanh chóng tìm thấy sản phẩm cần sửa, kiểm tra hoặc thay đổi. Ví dụ, bạn bán quần áo và muốn giảm giá cho áo thun, bạn có thể lọc theo loại sản phẩm áo thun và tạo thành danh sách rêng để dễ quản lý.
 •  Tại màn hình quản trị, đi đến trang Sản phẩm
 • Nhấp Điều kiện lọc phía trên danh sách sản phẩm
 • Chọn điều kiện để lọc từ menu xổ xuống.
 •  Nhấp Thêm điều kiện lọc
 • Tất cả sản phẩm thỏa điều kiện lọc sẽ hiển thị ở danh sách

Lọc sản phẩm

Lưu bộ lọc Bạn cũng có tùy chọn "lưu bộ lọc" để lưu các tìm kiếm của bạn, điều này đặc biệt hữu ích cho các truy vấn tìm kiếm mà bạn thường nhập. Chỉ cần gõ một từ khóa, bấm Lưu bộ lọc này và nhập tên tìm kiếm vào khung hiển thị ra, sau đó bấm lưu lại. Lần sau, bạn cần phải tìm kiếm từ khóa, bấm vào tab đã được tạo ra. Tất cả các kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị sẵn ở đó

cách lưu bộ lọc từ khóa tìm kiếm

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.