Sao chép nhân bản sản phẩm

Đôi khi bạn có thể muốn sao chép lại các thông tin về  một sản phẩm mà bạn đã tạo ra trong trang quản trị, chứ không phải gõ vào tất cả các thông tin chi tiết một lần nữa. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian, bạn chỉ cần thay đổi các tên sản phẩm và các chi tiết đặc biệt khác là xong. Để sao chép nhân bản sản phẩm, bạn thực hiện các bước sau:
  1. Tại màn hình quản trị cửa hàng, nhấp Sản phẩm để đi tới trang quản lý Sản phẩm
  2. Trong trang danh sách các sản phẩm, chọn 1 sản phẩm bạn muốn sao chép
  3. chọn nút "sao chép sản phẩm"  trong trang chi tiết sản phẩm
  4. khi màn hình hiện ra khung Nhân bản sản phẩm, lưu ý thay đổi về tên sản phẩm . Sau đó chọn nút "nhân bản".
  5. sau đó thay đổi các thông tin cần thiết cho sản phẩm mới (nếu có)
  6. cuối cùng chọn "cập nhật"

 Cách sao chép nhân bản một sản phẩm

Lưu ý: Bạn cần thay đổi mô tả trang và đường link bên dưới khi nhân bản sản phẩm để tránh trùng link (link sản phẩm nhân bản chỉ khác số phía sau)