Xóa sản phẩm

Bạn có thể muốn xóa một sản phẩm nếu bạn không còn bán sản phẩm đó nữa hoặc nó đã hết hàng

Lưu ýNếu bạn đang hết hàng hoặc không còn muốn hiển thị một sản phẩm vì lý do nào đó, nhưng không muốn xoá vĩnh viễn khỏi cửa hàng, bạn có thể ẩn các sản phẩm đó

Xóa một sản phẩm 

  • Tại màn hình quản trị website cửa hàng, đi đến trang sản phẩm.
  • Chọn vào sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.
png;base648a1e3ea78f894683
  • Cuộn xuống dưới cùng của trang, cho đến khi bạn tìm thấy nút Xóa sản phẩm này và click vào nút này.
  • Một cửa sổ xác nhận sẽ xuất hiện. Nếu bạn chắc chắn muốn xóa sản phẩm này, chọn Xóa.
png;base64837ef75762ab0d6e

Cách xóa nhiều sản phẩm cùng lúc

  • Tại màn hình quản trị website cửa hàng, đi đến trang sản phẩm.
  • Tick chọn các sản phẩm bạn muốn xóa cùng lúc, một hộp thao tác sẽ xuất hiện
png;base64610be804a95b7bb8
  • Nhấp chọn Xóa các sản phẩm đã chọn từ menu xổ xuống. Điều này sẽ xóa tất cả các sản phẩm đã tick.
png;base64b42021149ad6cb70

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.