Hướng dẫn ẩn sản phẩm

Ẩn một sản phẩm có thể rất hữu ích nếu: 

 • Bạn có sản phẩm theo mùa mà chỉ cần được hiển thị một thời gian trong năm.
 • Một sản phẩm là hết hàng ở thời điểm hiện tại, nhưng tương lai bạn vẫn nhập thêm sản phẩm này
 • Bạn không còn muốn hiển thị một sản phẩm, nhưng chưa quyết định có ngưng bán hay không

Trong tất cả các tình huống, không có nhu cầu để xóa các sản phẩm - bạn có thể ẩn nó! 

Lưu ý: Bạn có muốn hiện sản phẩm của bạn vào một ngày nào đó? Bạn có thể cài đặt trong chức năng hiển thị ở cuối trang thông tin chi tiết sản phẩm.

Hiển thị:

 • Khi một sản phẩm đã sẵn sàng bán, bạn có thể thiết lập hiển thị. Hoặc bạn có thể chọn Ẩn nếu có nhu cầu không hiển thị.
 • Bên cạnh đó, bạn có thể thiết lập thời gian để sản phẩm tự hiển thị trên website cửa hàng.
   

Ẩn một sản phẩm 

 • Tại màn hình quản trị website cửa hàng, đi đến trang sản phẩm.
 • Click vào sản phẩm mà bạn muốn ẩn.
 • Ngay bên phải tên sản phẩm.
 • Chọn tùy chọn Ẩn.
 • Nhấn Cập nhật. 

Cách ẩn nhiều sản phẩm cùng lúc

 • Tại màn hình quản trị website cửa hàng, đi đến trang sản phẩm.
 • Tick chọn các sản phẩm bạn muốn ẩn cùng lúc, một hộp thao tác sẽ xuất hiện
 • Nhấp chọn Ẩn các sản phẩm đã chọn từ menu xổ xuống.
 • Mỗi sản phẩm đã ẩn sẽ có một tag thông báo “Ẩn" kế bên trong danh sách sản phẩm. Sản phẩm đã ẩn sẽ không còn xuất hiện trên cửa hàng của bạn.

png;base645ff86dbeedfe0502

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.