Chỉnh sửa tag sản phẩm

Tag (hay còn gọi là "nhãn") là một từ khóa mà bạn đánh dấu cho sản phẩm của bạn. Các tag mô tả một thuộc tính của sản phẩm đó. Khách hàng có thể sử dụng các từ khóa (tương đương với các tag của bạn- nếu bạn đặt tag chính xác) để tìm kiếm sản phẩm cụ thể thông qua tìm kiếm trên cửa hàng của bạn. 

Lưu ý: Cách dễ nhất để thêm tag vào một sản phẩm là khi bạn đang tạo ra một sản phẩm lần đầu tiên. Để làm như vậy, hãy kiểm tra hướng dẫn của chúng tôi về Tạo sản phẩm mới.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa các tag sau khi bạn đã tạo ra một sản phẩm. Bạn có thể thêm các tag mới, hoặc xóa những cái bạn không còn muốn liên quan đến sản phẩm của bạn. 

Trong bài viết này: 

  • Chỉnh sửa tag của sản phẩm
  • Xóa tag sản phẩm

 Chỉnh sửa tag của sản phẩm 

  • Tại màn hình quản trị website cửa hàng, đi đến trang sản phẩm.
  • Từ trang sản phẩm, click vào sản phẩm mà bạn muốn chỉnh sửa.
  • Di chuyển xuống phần Tag. Các tag liên quan đến sản phẩm của bạn được liệt kê trong hộp văn bản có thể chỉnh sửa. Các tag xuất hiện dưới hộp văn bản là tất cả các tag được sử dụng trong cửa hàng của bạn. Các tag hiện nay liên quan đến sản phẩm của bạn sẽ bị mờ. Để thêm một tag để sản phẩm của bạn từ danh sách đó, bấm vào tag.
  • Bạn cũng có thể chỉnh sửa tại ô gõ nếu bạn muốn thêm một tag mới mà không được sử dụng trước đây. Để thêm các tag mới, gõ vào hộp văn bản với mỗi tag riêng biệt nhau bằng dấu phẩy.
  • Nhấp vào Cập nhật

Nếu bạn có quá nhiều tag, nó có thể làm cho giao diện trang web của bạn trở nên lộn xộn, vỡ bố cục. Tag của bạn bắt đầu có chức năng giống như phân loại các bộ sưu tập, đôi khi có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng của bạn. Trong trường hợp này bạn có thể xóa bớt tag đi:Xóa tag sản phẩm 

Để xóa các tag:

  • Bạn có thể truy cập vào trang thông tin sản phẩm của từng sản phẩm và loại bỏ tất cả các tag liên kết với nó. Khi một tag không còn được sử dụng bởi bất kỳ sản phẩm trong cửa hàng của bạn, nó sẽ tự động xóa khỏi hệ thống và sẽ không còn xuất hiện bất cứ nơi nào.
Nếu bạn muốn xóa tag trên nhiều sản phẩm, bạn có thể xuất danh sách ra file excel, xóa tag trong file xuất ra và nhập trở lại.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.