• Trang chủ
  • ->
  • Cách xuất danh sách sản phẩm ra file excel

Cách xuất danh sách sản phẩm ra file excel

Xuất danh sách sản phẩm có thể giúp bạn chỉnh sửa cùng lúc nhiều sản phẩm thuận tiện hơn ( ví dụ chỉnh sửa giá sẩn phẩm). Thay vì mở từng sản phẩm và sửa, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách xuất ra file excel, chỉnh sửa trong file đó và nhập trở lại.

  1. Tại màn hình quản trị shop, chọn trang Sản phẩm
  2. Nếu bạn muốn xuất tất cả sản phẩm, nhấn nút Xuất dữ liệu ở góc phải màn hình. Nếu bạn chỉ muốn xuất một số sản phẩm đặc biệt, có thể dùng bộ lọc để lọc sản phẩm hoặc chọn từng sản phẩm muốn xuất.
  3. Nhấn nút Xuất dữ liệu ở góc phải phía trên màn hình.
  4. Trên hộp thông tin xuất dữ liệu, bạn có thể tùy chọn:
  • Xuất tất cả sản phẩm
  • Xuất các sản phẩm thỏa điều kiện lọc
  • Xuất các sản phẩm lựa chọn bằng tay
5.  Nhấn nút Xuất dữ liệu

Bạn sẽ nhận được email có đính kèm file danh sách sản phẩm theo tùy chọn trước đó.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.