Quản lý sản phẩm

Haravan giúp bạn quản lý tất cả sản phẩm cũng như tình trạng tồn kho của chúng. Trang quản trị sản phẩm là nơi bạn có thể:

  1. Sử dụng nút < v > ở cuối trang để đi tới trang tiếp theo trong danh sách sản phẩm
  2. Xuất dữ liệu sản phẩm và tồn kho ra tập tin excel và chỉnh sửa chúng
  3. Nhập sản phẩm từ tập tin excel mẫu
  4. Quản trị tồn kho của sản phẩm
  5. Thêm sản phẩm mới
  6. Tìm kiếm và lọc sản phẩm theo nhiều tiêu chí khác nhau
  7. Chỉnh sửa thông tin sản phẩm

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.