Quản lý Nhóm sản phẩm

Nhóm sản phẩm là nhóm các sản phẩm có chung một đặc điểm nào đó do bạn tự chọn nhằm giúp khách hàng dễ dàng mua sắm. Ví dụ, khách hàng có thể sẽ tìm kiếm:

  • Sản phẩm dành cho nam, nữ hoặc trẻ em
  • sản phẩm làm từ vật liệu nào đó, ví dụ: len, thun…
  • Loại sản phẩm nào đó, ví dụ đèn, thảm …
  • Sản phẩm đang giảm giá
  • Sản phẩm theo mùa

Một sản phẩm có thể thuộc nhiều Nhóm sản phẩm khác nhau. Do đó, bạn chỉ cần hiển thị Nhóm sản phẩm trên website sẽ giúp khách hàng dễ dàng tìm sản phẩm hơn là phải tìm trong toàn bộ sản phẩm.

Nhóm sản phẩm tự chọn hoặc Nhóm sản phẩm chọn theo điều kiện:

Khi bạn thêm một Nhóm sản phẩm mới, bạn cần phải thêm sản phẩm vào Nhóm sản phẩm đó. Có 2 cách:

  • Tự chọn thủ công: Bạn tự thêm hay bỏ bớt sản phẩm khỏi Nhóm sản phẩm. Đọc thêm tại đây.
  • Tự động: Bạn thiết lập các điều kiện về sản phẩm để hệ thống tự động lọc các sản phẩm thỏa điều kiện. Đọc thêm tại đây

Thao tác với Nhóm sản phẩm

Bạn có thể quản lý Nhóm sản phẩm thông qua phần Nhóm sản phẩm hoặc Menu tại màn hình quản lý website cửa hàng. Theo dõi các link sau:

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.