Nhóm sản phẩm

Quản lý Nhóm sản phẩm

Quản lý Nhóm sản phẩm

Nhóm sản phẩm là nhóm các sản phẩm có chung một đặc điểm nào đó do bạn tự chọn nhằm giúp khách hàng dễ dàng mua sắm. Ví dụ, khách hàng có thể sẽ tìm kiếm:Sản phẩm dành cho nam, nữ hoặc trẻ emsản phẩm làm từ vật liệu nào...

Thêm Nhóm sản phẩm tự chọn

Thêm Nhóm sản phẩm tự chọn

Nếu bạn tạo một nhóm sản phẩm tự chọn (đôi khi được gọi là một nhóm sản phẩm tùy chỉnh, thủ công), bạn sẽ phải thêm hoặc loại bỏ các sản phẩm bằng tayTrong bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn 2 vấn đềLàm thế nào để thêm một nhóm...

Thêm một Nhóm sản phẩm tự động

Thêm một Nhóm sản phẩm tự động

Trong bài viết này: Làm thế nào để thêm một nhóm sản phẩm tự động?Sau khi thêm bạn phải làm gì để tiếp tục cập nhật sản phẩm?Làm thế nào để thêm một nhóm sản phẩm tự động? Nếu các sản phẩm trong nhóm sản phẩm được chọn tự động, bạn sẽ...

Chỉnh sửa Nhóm sản phẩm

Chỉnh sửa Nhóm sản phẩm

THAY ĐỔI NỘI DUNG NHÓM SẢN PHẨM Tại màn hình quản trị website cửa hàng, bạn chọn Sản phẩm sau đó chọn Nhóm sản phẩm Chọn vào nhóm sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.    Thay đổi tên, mô tả hoặc ảnh đại diện cho nhóm sản phẩm - Trong phần chi tiết, gõ Tên nhóm sản phẩm mới hoặc nội...

Xóa Nhóm sản phẩm

Xóa Nhóm sản phẩm

Bạn có thể muốn xóa một nhóm sản phẩm nếu bạn không muốn nhóm sản phẩm hiển thị nữaXóa một nhóm sản phẩmTại màn hình quản trị website cửa hàng, chọn Sản Phẩm, đi đến trang nhóm sản phẩm.Chọn vào nhóm sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.Cuộn xuống dưới cùng...