Nhóm sản phẩm

Quản lý Nhóm sản phẩm

Quản lý Nhóm sản phẩm

Nhóm sản phẩm là nhóm các sản phẩm có chung một đặc điểm nào đó do bạn tự chọn nhằm giúp khách hàng dễ dàng mua sắm. Ví dụ, khách hàng có thể sẽ tìm kiếm:Sản phẩm dành cho nam, nữ hoặc trẻ emsản phẩm làm từ vật liệu nào...

Thêm Nhóm sản phẩm tự chọn

Thêm Nhóm sản phẩm tự chọn

Nếu bạn tạo một nhóm sản phẩm tự chọn (đôi khi được gọi là một nhóm sản phẩm tùy chỉnh, thủ công), bạn sẽ phải thêm hoặc loại bỏ các sản phẩm bằng tayTrong bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn 2 vấn đềLàm thế nào để thêm một nhóm...