Quản lý tên miền

Trước khi chọn một tên miền làm tên miền chính, Nhà bán hàng hãy chắc chắn rằng:

  • Nhà bán hàng đã mua một tên miền thông qua Haravan hoặc từ một bên nhà cung cấp thứ ba.
  • Đã cấu hình tên miền chính, tên miền phụ hoàn tất.

Theo đó, nhà bán hàng sẽ quản lý tất cả tên miền trỏ về Haravan tại trang Quản lý tên miền ở Haravan.

Các mục liên quan


Chọn tên miền làm tên miền chính

Ở màn hình cấu hình tên miền của Haravan (Website ==> tên miền), các tên miền cấu hình thành công sẽ có trạng thái OK, theo đó, Nhà bán hàng có thể chọn tên miền vừa thêm làm tên miền chính.

Cùng lúc, website chỉ được chọn một tên miền làm tên miền chính.

Để dùng tên miền vừa cấu hình làm tên miền chính, Nhà bán hàng nhấn chọn Dùng làm tên miền chínhLưu để hoàn tất.

Lưu ý: khi chọn một tên miền khác làm tên miền chính thay thế tên miền hiện tại, Nhà bán hàng phải tick chọn vào chuyển hướng tất cả truy cập vào tên miền này để chuyển truy cập đến một tên miền chính duy nhất.

Làm sao xóa tên miền có trong danh sách

Để xóa một tên miền có trong danh sách, Nhà bán hàng click vào nút x bên phải tên miền cần xóa.

Nếu đồng ý xóa, Nhà bán hàng click đồng ý để xóa tên miền. Khi tên miền đã xóa thì sẽ mất khỏi hệ thống.

Để add lại tên miền, Nhà bán hàng tham khảo Cấu hình tên miền.

Xóa tên miền trong quản lý tên miền mua từ nhà cung cấp khác.

Nếu Nhà bán hàng không có nhu cầu để web hoạt động tên miền chính cho shop hoặc Nhà bán hàng muốn tên miền được trỏ về một shop khác. Nhà bán hàng có thể xóa các cài đặt DNS trong trang quản lý tên miền.

Sau khi Nhà bán hàng xóa các bản ghi DNS, tên miền sẽ bị ngắt kết nối với shop Haravan. Có thể mất một khoảng thời gian để hệ thống cập nhật các thay đổi.

Nếu Nhà bán hàng muốn kết nối lại tên miền với shop tại Haravan thì Nhà bán hàng cần phải đặt lại các cài đặt DNS trong trang quản lý tên miền.TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.