• Trang chủ
  • ->
  • Hướng dẫn thiết lập theme: cấu hình trang nhóm sản phẩm,chi tiết sản phẩm và trang liên hệ

Hướng dẫn thiết lập theme: cấu hình trang nhóm sản phẩm,chi tiết sản phẩm và trang liên hệ

Lưu ý: Tùy theo theme bạn đang sử dụng mà giao diện ở "Thiết lập theme" có thể khác với giao diện trong hướng dẫn. Tuy nhiên về cơ bản thì cơ chế vẫn như nhau. Theme đang được sử dụng trong hướng dẫn là theme mặc định.

Để cấu hình cho các trang nhóm sản phẩm, chi tiết sản phẩm, liên hệ. Nhà bán hàng cần thực hiện theo hướng dẫn.

1. Vào trang admin --> chọn mục "website"


2. Chọn "giao diện" --> "thiết lập theme"


3. Chọn vào các mục tương ứng như hình để cấu hình cho các trang: nhóm sản phẩm, chi tiết sản phẩm, liên hệ


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.