• Trang chủ
  • ->
  • Hướng dẫn thiết lập giao diện website: thêm menu hiển thị lên website

Hướng dẫn thiết lập giao diện website: thêm menu hiển thị lên website

Lưu ý: Tùy theo theme bạn đang sử dụng mà giao diện ở "Thiết lập theme" có thể khác với giao diện trong hướng dẫn. Tuy nhiên về cơ bản thì cơ chế vẫn như nhau. Theme đang được sử dụng trong hướng dẫn là theme mặc định.

Ở các giao diện thường có phần nhóm danh mục hiển thị một danh sách các menu để khách hàng chọn lựa, vậy làm thế nào để thay đổi menu trong danh mục đó?


Thường đây là những phần đã được setting để chọn menu hiển thị. Bạn làm theo hướng dẫn sau để thay đổi menu hiển thị lên web.

1. Vào trang quản trị --> chọn mục "website"


2. Chọn "menu" --> "Thêm menu" để thêm một menu mới 
xem thêm hướng dẫn thêm menu mới tại đây.


3. Sau khi đã tạo menu phù hợp, bạn vào lại mục "website" --> "Giao diện" --> "thiết lập theme".


4. Thực hiện theo hướng dẫn trong hình để thay đổi menu hiển thị lên website


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.