• Trang chủ
  • ->
  • Hướng dẫn cấu hình thiết lập theme: thay đổi logo, favicon, banner, màu sắc, font chữ.

Hướng dẫn cấu hình thiết lập theme: thay đổi logo, favicon, banner, màu sắc, font chữ.

Lưu ý: Tùy theo theme bạn đang sử dụng mà giao diện ở "Thiết lập theme" có thể khác với giao diện trong hướng dẫn. Tuy nhiên về cơ bản thì cơ chế vẫn như nhau. Theme đang được sử dụng trong hướng dẫn là theme mặc định.

1. Vào trang quản trị --> chọn menu "Website"


2. Click vào mục "giao diện" --> chọn "Thiết lập theme"


3. Thực hiện theo hướng dẫn như trong hình để chỉnh sửa màu sắc, kiểu chữ, logo, favicon, banner cho website

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.