• Trang chủ
  • ->
  • Hướng dẫn cấu hình thiết lập theme: hiển thị sản phẩm lên trang chủ

Hướng dẫn cấu hình thiết lập theme: hiển thị sản phẩm lên trang chủ

Lưu ý: Tùy theo theme bạn đang sử dụng mà giao diện ở "Thiết lập theme" có thể khác với giao diện trong hướng dẫn. Tuy nhiên về cơ bản thì cơ chế vẫn như nhau. Theme đang được sử dụng trong hướng dẫn là theme mặc định.

Khi mới cài giao diện, trên trang chủ, phần hiển thị các nhóm sản phẩm, có thể có sản phẩm hoặc không có sản phẩm hiển thị. Để thay đổi nhóm sản phẩm hiển thị.

Hình website ban đầu khi chưa chọn nhóm sản phẩm hiển thị:

Anh/Chị thực hiển theo hướng dẫn sau:

1. Vào trang admin --> chọn "website"


2. Chọn "Giao diện" --> "thiết lập theme"


3. Thực hiện theo hướng dẫn trong hình để chọn nhóm sản phẩm hiển thị lên website


4. Sau khi chọn, nhóm sản phẩm sẽ hiển thị lên website