• Trang chủ
  • ->
  • Hướng dẫn cấu hình các trường ở trang thanh toán

Hướng dẫn cấu hình các trường ở trang thanh toán

Ở trang thanh toán thường có các ô như "Họ Tên", "Địa Chỉ",... Anh/Chị muốn ẩn một vài trường hoặc thay bắt buộc khách hàng phải nhập một số trường nào đó thì phải làm như thế nào?

Để cấu hình các trường ở trang thanh toán, Anh/Chị vào trang admin --> chọn mục "Cấu hinh" --> "Thanh Toán".


Cấu hình như hướng dẫn ở hình dưới đây:TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.