"Tài" /> "Tài" />
  • Trang chủ
  • ->
  • Hướng dẫn thêm nhân viên quản trị Website và Harapage

Hướng dẫn thêm nhân viên quản trị Website và Harapage

Haravan cho phép phân quyền nhiều tài khoản quản trị cho website, mỗi nhân viên sẽ có 1 tài khoản quản trị riêng ghi nhận lại toàn bộ các thao tác của nhân viên đó, giúp chủ shop dễ dàng quản lý nhân viên của mình.
trong hướng dẫn này tôi sẽ hướng dẫn:
1: phân quyền quản trị website.
2. phân quyền quản lý harapage.

A. Phân quyền quản trị cho Website.
1. Phân quyền.

+ Vào trang quản trị --> chọn mục "Cấu hình" --> "Tài khoản" --> "Thêm quản trị viên"

+ Điền họ tên và email muốn phân quyền quản trị vào --> "Gửi thư mời"+ Sau khi đã gửi thử mời, người được phân quyền đăng nhập vào email đã được phân quyền chọn đồng ý và đặt mật khẩu là hoàn thành.


2. Thay đổi thông tin và giới hạn quyền truy cập cho tài khoản được phân quyền.

+ Để thay đổi thông tin và giới hạn phân quyền cho tài khoản, Anh/Chị vào lại mục "cấu hình" --> "Tài khoản" --> Click vào tên tài khoản được phân quyền và làm theo hướng dẫn sau.
B. Phân quyền quản trị cho Harapage.

Để phân quyền quản trị cho Harapage, Anh/Chị thực hiện đủ 2 bước:

Bước 1: Phân quyền vào trang quản trị Harapage (xem hướng dẫn phân quyền quản trị website).
Bước 2: Add quyền quản trị cho facebook người được phân quyền vào fanpage

* Để add quyền cho fanpage, Anh/Chị làm theo hướng dẫn:

+ Vào fanpapge của mình --> chọn "Cài đặt"
+ Vào mục "Vai trò trên trang" --> rồi add facebook người muốn phân quyền vào.
C. Hướng dẫn xóa phân quyền.

Để xóa phân quyền của một tài khoản.

Anh/Chị vào trang quản trị --> chọn mục "Cấu hình" --> "Tài Khoản".


Kéo xuống phần "Nhân viên quản trị". Click vào nút "X" để xóa phân quyền cho tài khoản đó.D. Sửa thông tin của quản trị viên.

Để sửa thông tin nhân viên quản trị.
Anh/Chị vào trang quản trị --> chọn mục "Cấu hình" --> "Tài Khoản".
Kéo xuống phần "Nhân viên quản trị". Click vào tên nhân viên quản trị muốn thay đổi thông tin và thay đổi thông tin


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.