• Trang chủ
  • ->
  • Tạo mật khẩu đăng nhập website

Tạo mật khẩu đăng nhập website

Bạn đang xây dựng website nội dung chưa hoàn chỉnh bạn chưa sẳn sàng để khách hàng nhìn thấy, bạn đặt mật khẩu để chỉ những người biết mới có thể vào được.
Để đặt mật khẩu cho website bạn vào:
(1) "Cấu hình" sau đó chọn "Website". Check vào "Mật khẩu bảo vệ cửa hàng"
(2) Check vào "Mật khẩu bảo vệ cửa hàng" và "Đặt mật khẩu" sau đó "Lưu" để hoàn tất.Nhập mật khẩu trên website để xem web: 
Click vào "Nhập mật khẩu truy cập website" sau đó nhập mật khẩu và click "Đăng nhập".
TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.