• Trang chủ
  • ->
  • Thay đổi tình trạng hiển thị và ngày hiển thị của một Nhóm sản phẩm

Thay đổi tình trạng hiển thị và ngày hiển thị của một Nhóm sản phẩm

Tại màn hình quản trị website cửa hàng, bạn chọn Sản phẩm sau đó chọn Nhóm sản phẩm

Chọn vào nhóm sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa. 

Thay đổi tình trạng hiển thị và ngày hiển thị của một Nhóm sản phẩm 

Bạn có thể thay đổi hiển thị của bất kỳ Nhóm sản phẩm nào trong website 

Lưu ý: Hãy chắc chắn rằng bạn đã thêm một link chuyển hướng nếu bạn muốn khách truy cập click vào để có thể khám phá ra Nhóm sản phẩm của bạn sau khi bạn đã chọn hiển thị nó ra. 

 

- Để thay đổi hiển thị của một Nhóm sản phẩm:    

  1. Mở trang thông tin cho Nhóm sản phẩm tập bạn muốn chỉnh sửa.
  2. Di chuyển xuống phần hiển thị, sau đó nhấp vào hộp kiểm để thiết lập tùy chọn trang thái hiển thị của bạn. Bạn cũng có thể cài đặt thời gian hiển thị cho Nhóm sản phẩm nếu muốn.
  3. Chọn Lưu.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.