• Trang chủ
  • ->
  • Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (S.E.O) trong nhóm sản phẩm

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (S.E.O) trong nhóm sản phẩm

Tại màn hình quản trị website cửa hàng, bạn chọn Sản phẩm sau đó chọn Nhóm sản phẩm

Chọn vào nhóm sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa. 

Chỉnh sửa thông tin nhóm sản phẩm để tin tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (S.E.O)


Các thông tin công cụ tìm kiếm được sử dụng khi hiển thị kết quả công cụ tìm kiếm, chúng được tạo ra dựa trênthông tin bạn đã cung cấp khi bạn thiết lập Nhóm sản phẩm. Bạn không nên chỉnh sửa URL & amp xử lý, nhưng bạn có thể thay đổi trang tiêu đề và mô tả Meta. Điều này hỗ trợ tốt hơn cho kết quả tìm kiếm của google. Để chỉnh sửa thông tin công cụ tìm kiếm cho Nhóm sản phẩm của bạn:

  1.      Mở trang thông tin cho Nhóm sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.
  2.      Di chuyển xuống phần cụ tìm kiếm.
  3.      Chỉnh sửa văn bản trong trang tiêu đề và trong phần mô tả
  4.      Chọn Lưu