• Trang chủ
  • ->
  • Sắp xếp cho các sản phẩm trong Nhóm sản phẩm

Sắp xếp cho các sản phẩm trong Nhóm sản phẩm

Tại màn hình quản trị website cửa hàng, bạn chọn Sản phẩm sau đó chọn Nhóm sản phẩm

Chọn vào nhóm sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa. 

Sắp xếp cho các sản phẩm trong Nhóm sản phẩm

  1.      Di chuyển xuống phần sản phẩm.
  2.      Nhấp chuột vào một tùy chọn để chọn một thứ tự sắp xếp. Nếu bạn chọn để sắp xếp tùy chọn, bạn có thể nhấp chuột vào bất kỳ sản phẩm nào để kéo nó .
  3.     Kéo và thả sản phẩm vào vị trí mong muốn.
  4.     Khi bạn hài lòng với sự sắp đặt của các sản phẩm, nhấn Lưu

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.