• Trang chủ
  • ->
  • Thêm/ xóa sản phẩm vào trong Nhóm sản phẩm đã có

Thêm/ xóa sản phẩm vào trong Nhóm sản phẩm đã có

Tại màn hình quản trị website cửa hàng, bạn chọn Sản phẩm sau đó chọn Nhóm sản phẩm

Chọn vào nhóm sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa. 

- Thêm sản phẩm:

  1.    Trong phần sản phẩm (nằm trong nhóm sản phẩm), click Chọn sản phẩm.
  2.    Trong danh sách xổ xuống, nhấp chuột vào từng sản phẩm mà bạn muốn thêm vào Nhóm sản phẩm

- Xóa sản phẩm: trong đó có một danh sách của tất cả các sản phẩm trong Nhóm sản phẩm. Nhấp vào X ở bên phải của mỗi sản phẩm mà bạn muốn xóa.

 

Lưu ý: Bạn không thể loại bỏ các sản phẩm theo cách này nếu Nhóm sản phẩm của bạn được thiết lập để thêm các sản phẩm tự động. Thay vào đó, bạn sẽ cần phải chỉnh sửa sản phẩmmuốn xóa để nó không đáp ứng các điều kiện lựa chọn, hoặc thay đổi các điều kiện tự động lựa chọn của mình.

- Sau đó chọn Lưu là hoàn thành.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.