Thêm liên kết vào menu

- Khi tạo một cửa hàng, Haravan mặc định tạo sẵn trong menu chính những liên kết như: Trang chủ, Danh mục, Blog, Giới thiệu. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chỉnh sửa những liên kết trong menu này cũng nhu thay đổi tên menu.
- Khi tạo danh mục, trang nội dung hoặc trang blog, bạn nên tạo thêm liên kết trên các menu của trang để người dùng có thể xem những nội dung của bạn.
- Thêm liên kết vào menu 
- Từ màn hình quản lý website cửa hàng, đi tới trang website và chọn trang menu.
- Nhấn chọn Chỉnh sửa danh sách liên kết ở phần menu bạn muốn thêm vào


Click thêm đường dẫn khác , điền thông tin tên liên kết và liên kết đến, lưu. 


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.