Xóa liên kết trong menu

Bạn cũng có thể xóa đi các liên kết không cần thiết trong menu sau khi đã thêm vào, thật dễ dàng.
Từ màn hình quản lý website cửa hàng, đi tới trang website, chọn trang menu và menu cần xóa liên kết.Nhấn biểu tượng dấu x để xóa liên kết theo ý muốn.
 

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.