Chỉnh sửa tên liên kết

  • Bạn cũng có thể chỉnh sửa tên các liên kết trong menu sau khi đã thêm vào, thật dễ dàng. Từ màn hình quản lý website cửa hàng, đi tới trang website và chọn trang Menu. Nhấn chọn Chỉnh sửa danh sách liên kết ở phần menu bạn muốn chỉnh sửa tên liên kết.

 

 
Chỉnh sửa liên kết theo ý của mình và lưu.
 

 

 

 

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.