Tạo menu mới

Menu chính thường là nơi giúp người dùng truy cập các trang khác nhau trên trang. Ngoài ra bạn cũng có thể tạo những menu khác nhau đặt ở những vị trí khác nhau trên trang như menu xổ xuống, menu cột trái.

 

Để làm thanh menu như trên, bạn vào trang quản trị website  à website à menu à thêm menu.                         

 

 

                            

  

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.