Những lưu ý về Khuyến mãi

  • Không giới hạn số mã khuyến mãi được tạo ra trong cửa hàng của bạn
  • Hãy luôn nhớ, khách hàng không thể sử dụng cùng lúc nhiều mã khuyến mãi
  • Thời gian áp dụng mã khuyến mãi được tính từ thời điểm bắt đầu (tức 0h) của ngày bắt đầu và ngày kết thúc
  • Bạn có thể áp dụng khuyến mãi theo nhóm khách hàng
  • Bạn không thể chỉnh sửa một mã khuyên mãi đã tạo. Nếu muốn thay đổi, bạn chỉ có thể xóa và tạo mới
  • Nếu áp dụng khuyến mãi trừ tiền với danh mục, bạn có thể tùy chọn giảm với 1 sản phẩm hoặc giảm cho tất cả sản phẩm trong một đơn hàng
  • Nếu áp dụng khuyến mãi trừ tiền trên từng sản phẩm, khuyến mãi sẽ áp dụng với tất cả sản phẩm trong đơn hàng thỏa điều kiện khuyến mãi.Có thể bạn quan tâm ? Mã khuyến mãi (coupon) hoặc Chương trình khuyến mãi 

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.