Khuyến mãi

Những lưu ý về Khuyến mãi

Những lưu ý về Khuyến mãi

Không giới hạn số mã khuyến mãi được tạo ra trong cửa hàng của bạnHãy luôn nhớ, khách hàng không thể sử dụng cùng lúc nhiều mã khuyến mãiThời gian áp dụng mã khuyến mãi được tính từ thời điểm bắt đầu (tức 0h) của ngày bắt đầu và ngày...