• Trang chủ
  • ->
  • Hướng dẫn quản trị module Khách hàng trong admin

Hướng dẫn quản trị module Khách hàng trong admin

Vào Trang quản trị --> chọn mục "Khách Hàng"
+ Chọn "Xuất dữ liệu" nếu muốn xuất file danh sách khách hàng.
+ Chọn "Nhập file dữ liệu" nếu muốn nhập file dữ liệu khách hàng.
+ Chọn "Tạo khách hàng mới" nếu muốn tạo một khách hàng


1. Xuất file dữ liệu
Nhấn vào nút "Xuất dữ liệu"


2. Nhập file dữ liệu khách hàng.
Nhấn vào nút "Nhập dữ liệu"


3. Tạo một khách hàng mới.
Nhấn vào nút "Tạo khách hàng mới"


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.