Khách hàng

Hướng dẫn quản trị module Khách hàng trong admin

Hướng dẫn quản trị module Khách hàng trong admin

Vào Trang quản trị --> chọn mục "Khách Hàng"+ Chọn "Xuất dữ liệu" nếu muốn xuất file danh sách khách hàng.+ Chọn "Nhập file dữ liệu" nếu muốn nhập file dữ liệu khách hàng.+ Chọn "Tạo khách hàng mới" nếu muốn tạo một khách hàng1. Xuất file dữ liệuNhấn vào...

Tìm kiếm và lọc thông tin khách hàng

Tìm kiếm và lọc thông tin khách hàng

Khi cửa hàng của bạn có nhiều khách hàng, việc biết cách tìm kiếm và lọc thông tin khách hàng trở nên rất hữu ích. Haravan hỗ trợ bạn tìm khách hàng ngay cả khi không biết chính xác tên của họ thông qua những điều kiện tìm kiếm thông minhTrong...

Thêm khách hàng mới

Thêm khách hàng mới

Khi khách hàng mới đặt hàng trên website, thông tin của họ sẽ tự động được thêm vào danh sách khách hàng. Tuy nhiên, bạn cũng có thêm thủ công khách hàng mới vào danh sách.Thêm mới một khách hàngTại màn hình quản trị, đi đến trang  Khách hàngTại trang...

Quản lý dữ liệu Khách hàng

Quản lý dữ liệu Khách hàng

Haravan giúp lưu lại thông tin khách hàng cho website cửa hàng của bạn. Trang Khách hàng giúp bạn quản lý tất cả khách hàng, tìm kiếm, xây dựng những danh sách khách hàng đặc biệt …Sử dụng nút < v > ở cuối trang để đi tới trang tiếp...

Thiết lập tài khoản khách hàng

Thiết lập tài khoản khách hàng

Trong bài viết này gồm các thông tin:Tài khoản của khách hàng là gì? Cấu hình cài đặt tài khoản khách hàng của bạnMời khách hàng tạo tài khoảnĐặt lại mật khẩu của khách hàng Vô hiệu hóa tài khoản của khách hàng Tài khoản của khách hàng là gì? Tài khoản khách hàng...

Nhập danh sách khách hàng

Nhập danh sách khách hàng

Nhập danh sách khách hàng từ file excel cho phép bạn tạo ra nhiều khách hàng mới - hoặc cập nhật khách hàng hiện tại - trong vài giây. Nếu bạn đang chuyển sang Haravan từ hệ thống thương mại điện tử khác và họ cung cấp một tập tin CSV...

Xuất danh sách khách hàng

Xuất danh sách khách hàng

Xuất khách hàng của bạn cho phép bạn có được file excel với cả tất cả thông tin chi tiết khách hàng của cửa hàng.Xuất danh sách khách hàng của bạn có thể hữu ích nếu bạn muốn thực hiện chỉnh sửa bằng cách sử dụng một chương trình như Excel,...

Chỉnh sửa thông tin khách hàng

Chỉnh sửa thông tin khách hàng

Nếu một khách hàng thay đổi địa chỉ của họ, bạn có thể chỉnh sửa và cập nhật thông tin này ngay trong màn hình quản trị của bạn. Bài này hướng dẫn làm thế nào để chỉnh sửa địa chỉ của khách hàng và thêm tag vào thông tin khách...