HaraPage

Tạo đơn hàng giao ngay và giao sau

Tạo đơn hàng giao ngay và giao sau

Trong tạo đơn hàng Harapage, có hai trạng thái khi giao hàng1. Tạo và giao hàng sau:    Khi có khách đặt hàng, bạn chỉ việc điền đầy đủ thông tin và chọn " tạo và giao sau" , điều chỉnh thông tin xác nhận thanh toán rồi chọn "...

Tính năng thông báo các nhân viên khác chat đồng thời

Tính năng thông báo các nhân viên khác chat đồng thời

Trong Harapage, khi có nhiều nhân viên cùng chat với khách hàng, hệ thống sẽ thông báo cho các bạn nhân viên thấy bạn nào đã chăm sóc khách  thông qua các ký kiệu viết tắt tên nhân viên, từ đó các bạn nhân viên có thể biết khách nào...