Thêm logo vào website cửa hàng

Bạn có thể thêm logo bằng cách chỉnh sửa trong phần Tùy chỉnh giao diện.

Từ màn hình quản lý website cửa hàng, nhấp Giao diện để đi tới quản lý Giao diện.

Nhấn chọn thiết lập theme trên giao diện hiện tại.


Có rất nhiều tùy chỉnh cho các vị trí khác nhau trên trang. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy tùy chỉnh logo cho website ở phần Quản lý chung, Header hoặc trang chủ

Chọn Sử dụng hình ảnh tùy chọn từ hộp tùy chọn.

Sau đó chọn hình ảnh từ máy tính.


Nhấn Lưu để hoàn tất.