Cài đặt một giao diện mới

Bạn có thể cài đặt một giao diện mới bằng 2 cách:

  • Chọn giao diện từ kho của Haravan
  • Tải giao diện từ máy của bạn


Chọn giao diện từ kho của Haravan

Trước tiên, bạn cần truy cập vào kho giao diện của Haravan theo link https://themes.haravan.com/

Hoặc vào phần giao diện trong trang quản trị chọn mục “Chọn giao diện”.


Tiếp đó, lựa chọn giao diện mà bạn thích và nhấn Chọn theme này để kinh doanh.

Hoặc chọn nút Mua ngay.Sau đó nhập tên đã đăng ký trên Haravan có đuôi .myharavan sau đó chọn cài đặt đối với giao diện miễn phí, chọn thanh toán đối với giao diện có phí.
Các giao diện của Haravan bao gồm có phí hoặc miễn phí. Với giao diện miễn phí, sau khi bạn chọn, giao diện sẽ lập tức xuât hiện trong kho lưu trữ của bạn.

Tải giao diện từ máy

Bạn cũng có thể tải giao diện từ máy tính của bạn nếu bạn có sẵn file giao diện tương thích

Chắc chắn rằng giao diện của bạn phải được đóng gói thành file .zip

Từ màn hình quản lý website cửa hàng, nhấp Giao diện để di tới quản lý Giao diện

Nhấp chọn Tải giao diện và chọn file .zip giao diện từ máy của bạn


Chọn giao diện tương ứng trong máy và nhấn Tải lên.

Lưu ý:

Bạn chỉ có tối đa 8 giao diện trong kho. Do đó khi trong kho của bạn đã có 8 giao diện, bạn sẽ phải xóa bớt nếu muốn cài thêm giao diện.

Sau khi tải giao diện lên, giao diện sẽ nằm trong kho của bạn. Để sử dụng, bạn có thể nhấn chọn Áp dụng. Hoặc bạn cũng có chỉnh sửa giao diện.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.