Giao diện

Thêm logo vào website cửa hàng

Thêm logo vào website cửa hàng

Bạn có thể thêm logo bằng cách chỉnh sửa trong phần Tùy chỉnh giao diện.Từ màn hình quản lý website cửa hàng, nhấp Giao diện để đi tới quản lý Giao diện.Nhấn chọn thiết lập theme trên giao diện hiện tại.Có rất nhiều tùy chỉnh cho các vị trí khác...

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.