• Trang chủ
  • ->
  • Hướng dẫn tạo chữ ký cho email doanh nghiệp

Hướng dẫn tạo chữ ký cho email doanh nghiệp

Để tạo chữ ký email doanh nghiệp. Anh/Chị làm theo các bước hướng dẫn:
1. Đăng nhập vào email muốn tạo chữ ký.


2. Sau khi đã đăng nhập, Anh/Chị chọn "Thiết lập cấu hình" --> chọn "Các nhận diện"


3. sau đó chọn vào email muốn tạo chữ ký --> có mục chữ ký --> điền chữ ký muốn tạo vào.