• Trang chủ
  • ->
  • Liên hệ với một khách hàng về một Đơn hàng

Liên hệ với một khách hàng về một Đơn hàng

Nếu bạn cần liên lạc với khách hàng về một Đơn hàng mà họ đã đặt, thật dễ dàng để làm như vậy ngay hình quản trị cửa hàng của bạn. Để liên hệ với khách hàng về một Đơn hàng:
  1. Từ quản trị cửa hàng của bạn, hãy vào trang Đơn hàng.
  2. Từ trang Đơn hàng, nhấp chuột vào một Đơn hàng từ khách hàng muốn liên lạc.image019
  3. Ở phía bên phải của trang web, xác định vị trí hộp mang tên “Địa chỉ thanh toán”.
  4. Nhấn vào địa chỉ email của khách hàng.
image021 5.  Điều này sẽ mở một hộp mà từ đó bạn có thể gửi email cho khách hàng của bạn. 6.  Nhấn nút Gửi email khi bạn đã viết xong tin nhắn của bạn. image023 Lưu ý: bạn cũng có thể liên hệ với khách hàng của bạn qua điện thoại. Bấm Xem hồ sơ cá nhân của khách hàng để lấy số điện thoại của khách hàng. image025 image027

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.