Đơn hàng

Xác thực đơn hàng

Xác thực đơn hàng

Công việc xử lý đơn hàng của website sẽ rõ ràng hơn giữa đơn hàng mới và đơn hàng đã được gọi để xác thực, đang đợi xử lý. Nhân viên sau khi liên hệ với khách hàng và xác nhận việc mua hàng, sẽ dùng tính năng này để...

Hướng dẫn cấu hình tự động gửi email đến khách hàng có đơn hàng chưa hoàn tất.

Hướng dẫn cấu hình tự động gửi email đến khách hàng có đơn hàng chưa hoàn tất.

Thiết lập tự động gửi email nhắc nhở cho khách hàng chưa hoàn tất thanh toán đơn hàngBạn có thể tự động gửi một email cho khách hàng trong 6 giờ hoặc 24 giờ sau khi khách hàng của bạn không tiếp tục thanh toán cho đơn hàng của họ....

Tổng quan về Đơn hàng

Tổng quan về Đơn hàng

“Đơn hàng” là trang giúp bạn quản lý các đơn hàng từ website của mình. Tại đây bạn có thể thấy được tổng số đơn hàng, trạng thái của từng đơn hàng, tìm kiếm, lọc, trích xuất dữ liệu…Để truy cập trang “Đơn hàng”, sau khi đăng nhập, bạn chọn...

Liên hệ với một khách hàng về một Đơn hàng

Liên hệ với một khách hàng về một Đơn hàng

Nếu bạn cần liên lạc với khách hàng về một Đơn hàng mà họ đã đặt, thật dễ dàng để làm như vậy ngay hình quản trị cửa hàng của bạn. Để liên hệ với khách hàng về một Đơn hàng:Từ quản trị cửa hàng của bạn, hãy vào trang...

In đơn hàng

In đơn hàng

Bạn có thể sẽ cần in đơn hàng ra giấy để gửi cho khách hàng. Việc này thao tác thật đơn giản.Để in một Đơn hàng:1. Từ quản trị cửa hàng của bạn, hãy vào trang Đơn hàng trong bảng quản trị của bạn. 2. Từ trang Đơn hàng, nhấp...