• Trang chủ
  • ->
  • FAQs Thanh toán - ngôn ngữ trang thanh toán

FAQs Thanh toán - ngôn ngữ trang thanh toán


Tôi muốn chỉnh sửa thông tin ở trang check out có được không ?

Bạn có thể nhờ nhân viên hỗ trợ chỉnh sửa giao diện về màu sắc, còn các trường thông tin ở checkout không thể thay đổi.

Tôi muốn đổi giao diện trang Thanh toán mới làm như thế nào ?

Ở trang quản trị bạn chọn Cấu hình = > Cấu hình chung => Thanh toán , bạn kéo xuống cuối trang chọn Trang thanh toán.
Lưu ý: Bạn chỉ đổi được 1 lần và không quay lại được trang thanh toán cũ

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.