• Trang chủ
  • ->
  • FAQs Vận chuyển >> Giao hàng - Cấu hình phí vận chuyển

FAQs Vận chuyển >> Giao hàng - Cấu hình phí vận chuyển


Tôi muốn đơn hàng từ 300K thì miễn phí vận chuyển ?

Bước 1: Ở trang quản trị website ban chọn Cấu hình =>Vận chuyển =>Thêm khu vực vận chuyển


Bước 2: Bạn chọn vào Giao hàng tận nơi miễn phí (Bạn có thể đổi tên theo ý mình)
Ở đây bạn sẽ thấy Tiêu chuẩn tính phí, bạn nhấp vào chọn Dựa giá sản phẩm
- Hạn mức đơn hàng khoảng: Bạn nhập 300000 --
- Giá vận chuyển:  bạn nhập 0

Lưu ý : Bạn tạo thêm phí vận chuyển để thêm vào Hạn mức đơn hàng khoảng từ 0 đến 300K , vì nếu bạn chỉ thiết lập >= 300K thì các đơn hàng có giá trị từ < 300K sẽ không thanh toán được.

Trong hình tôi thiết lập dưới 300K phí vận chuyển là 25 000 đ

còn trên 300K  phí vận chuyển 0 đTương tự set với những đơn hàng khác 300K

Tôi muốn đơn hàng từ 500gr tính phí vận chuyển 25K ?

Bước 1: Ở trang quản trị website ban chọn =>Cấu hình =>Vận chuyển =>Thêm khu vực vận chuyển

Bước 2: Bạn chọn vào Giao hàng tận nơi miễn phí (Bạn có thể đặt lại tên theo ý mình)

Ở đây bạn sẽ thấy Tiêu chuẩn tính phí, bạn nhấp vào chọn Dựa trên khối lượng sản phẩm

- Phạm vi trọng lượng (tính bằng gr): Bạn nhập 500 --

- Giá vận chuyển: bạn nhập 25000

Lưu ý : Bạn tạo thêm phí vận chuyển để thêm vào Khối lượng từ 0 đến 500 gr, vì nếu bạn chỉ thiết lập >= 500 gr thì các đơn hàng có khối lượng < 500 gr sẽ không thanh toán được.

Trong hình tôi thiết lập dưới 500 gr phí vận chuyển là 0 đ

còn trên 500 gr phí vận chuyển 25 000
Tương tự set với những đơn hàng có khối lượng khác 500gr

Thiết lập vận chuyển miễn phí nội thành tp. Hồ Chí Minh cấu hình như thế nào ?

Để thiết lập vận chuyển miễn phí trong khu vực nội thành Hồ Chí Minh:

Tại trang quản trị Haravan , bạn chọn Cấu hình =>Vận chuyển =>Thêm mới khu vực vận chuyển =>Chọn Hồ Chí Minh =>Thêm khu vực.


Sau khi thêm khu vực HCM => Bạn vào Giao hàng tận nơi (có thể đổi tên này)

Tại mục Giá vận chuyển Bạn nên để là 0

Tại Phí vận chuyển cho quận/huyện

Bạn tự set các quận huyện nào là nội thành, ngoại thành và tự điền mức phí vào đối với các quận đó.

Tôi muốn miễn phí vận chuyển cho một số tỉnh thành ?

Nếu bạn muốn áp dụng chương trình miễn phí vận chuyển cho một số tỉnh/thành

Bước 1: Tại trang quản lý website bạn chọn Cấu hình => Vận chuyển =>Thêm khu vực vận chuyển
Ví dụ tôi muốn miễn phí vận chuyển cho Đà Nẵng, tôi chọn tỉnh thành là Đà nẵngBước 2: Nhập giá vận chuyển là 0đ

 

Ở trang check out, khách nhấp vào Thanh toán hiển thị báo lỗi không tìm thấy phương thức vận chuyển Nguyên nhân tại sao ?

Nếu nhấp vào đặt hàng không được có thông báo lỗi, nguyên nhân do bạn chưa cài đặt phương thức vận chuyển.
Bạn vào Cấu hình =>Vận chuyển để thêm các tỉnh thành nếu bạn giao hàng toàn quốc, hoặc thêm 1 số tỉnh thành đang báo lỗi nếu bạn chỉ hỗ trợ giao hàng đến các tỉnh đó.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.