FAQs Tồn kho - Quản lý tồn kho


Tôi muốn khi sản phẩm hết hàng thì trên website sẽ để thông báo Hết hàng ?

Khi tạo mới sản phẩm bạn cần chọn
Chính sách tồn kho => Có quản lý tồn kho sau đó nhập số lượng sản phẩm vào, nếu trong kho hết hàng thì trên website của bạn sẽ báo hết hàng.


 

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.