FAQs Tồn kho - điều chỉnh


Trong mục Tồn Kho có hỗ trợ nhập số tồn kho một lần bằng file exel không ?

Haravan có nhiều gói website, nếu bạn đang dùng gói website cơ bản, harapage cơ bản mục Tồn kho không hỗ trợ nhập số tồn kho một lần bằng file exel. Nhập tồn kho bằng file excel chỉ hỗ trợ trên gói Omnichannel xem tại đây

Đối với web thông thường để thực hiện điều này, bạn có thể vào Sản phẩm chọn xuất file sản phẩm về email, sau khi tải file về, trong file này
sẽ có cột Số lượng tồn kho, bạn có thể cập nhập số lượng ở đây.
Lưu ý: khi bạn úp file lên lại, hãy chọn ghi đè url.
Bước 1:


Bước 2:

Tôi muốn sửa nhanh số lượng tồn kho sản phẩm thì phải làm sao ?

Lưu ý để cập nhật nhanh tồn kho sản phẩm, trước tiên bạn cần quản lý tồn kho sản phẩm đó (khi tạo sản phẩm mới bạn chọn có quản lý tồn kho như hình dưới)


Có 2 các để cập nhật nhanh tồn kho sản phẩm
Cách 1 : Tại trang quản trị bạn chọn Sản phẩm => Tồn kho
Tại thanh tìm kiếm, bạn gõ sản phẩm cần cập nhật số lượng vào và nhấp vào Cộng thêm hoặc Set


Cách 2: bạn vào trực tiếp Sản phẩm, chọn sản phẩm cần cập nhật bạn kéo xuống phần phiên bản sản phẩm như hình dưới, và nhập trực tiếp số lượng vào phần SLượng

 

 

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.