FAQs Tồn kho - Chi tiết tồn kho


Tôi muốn quản lý tồn kho thì phải vào mục nào ?

Bạn đăng nhập vào trang quản trị
Click vào Sản phẩm => Tồn kho để quản lý

 

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.