• Trang chủ
  • ->
  • FAQs Thanh toán - Tài khoản khách hàng

FAQs Thanh toán - Tài khoản khách hàng


Tôi muốn khách hàng có thể đặt hàng khi không có tài khoản ?

Bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập trang quản trị Cấu hình => Thanh toán

Bước 2: Kéo xuống dưới chọn Tài khoản khách hàng =>  Không ràng buộc về tài khoản mua hàng

Làm như hình chụp dưới


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.