FAQs Thanh toán - cấu hình field


Tôi muốn khách hàng bắt buộc nhập số điện thoại hoặc email mới mua hàng được ?

Bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập trang quản trị  Cấu hình => Thanh toán

Bước 2: Chọn mục Tài khoản khách hàng => Tick chọn  Bắt buộc

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.