• Trang chủ
  • ->
  • FAQs Thanh toán - Cấu hình chuyển khoản bank

FAQs Thanh toán - Cấu hình chuyển khoản bank


Cần vào đâu để tích hợp cấu hình thanh toán qua tài khoản ngân hàng ?

Bạn truy cập Trang quản trị bạn chọn Cấu hình => Thanh toán

Bạn kéo xuống dưới chọn phần Các phương thức thanh toán khác Bạn sẽ nhìn thấy Chuyển khoản qua ngân hàng

Ở đây bạn chọn Chỉnh sửa và Thêm thông tin Chủ tài khoản, Số tài khoản và nội dung bạn muốn khách note vào khi chuyển khoản để kiểm tra

Nội dung này sẽ xuất hiện ở Trang thanh toán để khách hàng thanh toán.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.